5 Березня, 2024 1:59 am

  Щойно! Володимир Зеленський звернувся до Українців. Два історичних рішення ВІДЕО

  Володимир Зеленський

  Ми повертаємо нашій державі чесну історію без ідеологічних домішок. Саме 8 травня більшість народів світу згадує велич перемоги над нацизмом. Саме 8 травня світ вшановує памʼять усіх, чиї життя забрала та війна. Саме 8 травня набрав чинності Акт про беззастережну капітуляцію вермахту.

  Сьогодні я подав до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.

  Ми ніколи не забудемо внесок українського народу в перемогу над нацизмом. І ми не дамо брехати, ніби перемога в тій війні могла відбутись і без участі якоїсь країни або народу. Як тоді ми разом знищували зло, так і зараз ми разом знищуємо аналогічне зло. На жаль, зло повернулося. Хоч агресор тепер інший, у нього та сама мета – поневолення або знищення.

  І як тоді ми спиралися на спільну силу вільних народів, так і зараз ми бʼємося проти зла разом із вільним світом, разом із вільною Європою. І ми переможемо! Буде день нашої перемоги – День перемоги України. Буде!

  Багато років тому на нашому континенті була встановлена традиція святкування саме 9 травня Дня Європи – для відзначення досягнутих миру та єдності. Сьогодні єдність на нашому континенті наближає нас до відзначення першого дня нашого миру. І правильно буде разом з усією вільною Європою відзначати День Європи.

  Сьогодні я підписав відповідний указ, і щороку відзавтра 9 травня ми будемо вшановувати нашу історичну єдність – єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм. Єдність, яка наближає мир.

  Вічна памʼять усім загиблим у Другій світовій війні! Слава кожному і кожній, хто бився проти нацизму та переміг!

  Слава всім нашим героям різних часів, яким ми однаково завдячуємо нашим життям!

  ___

  We are returning the honest history without ideological admixtures to our state. It is on May 8 that most nations of the world remember the greatness of the victory over the Nazis. It is on May 8 that the world honors the memory of all those, whose lives were taken by that war. It was on May 8 that the Act of Unconditional Surrender of the Wehrmacht entered into force.

  Today, I submitted a bill to the Verkhovna Rada of Ukraine proposing that May 8 be the Day of Remembrance and Victory over Nazism in the Second World War of 1939-1945.

  We will never forget the contribution of the Ukrainian people to the victory over Nazism. And we will not allow lies as if the victory in that war could have taken place without the participation of any country or nation. As then we destroyed evil together, so now we are destroying a similar evil together. Unfortunately, evil has returned. Although now it is another aggressor, the goal is the same – enslavement or destruction. And just as then we relied on the joint strength of free nations, so now we fight against evil together with the free world, together with free Europe. And we will prevail! It will be the Day of our victory! Victory Day of Ukraine. It will be!

  Many years ago, the tradition of celebrating Europe Day on May 9 was established on our continent – to mark peace and unity achieved. Today, unity on our continent brings us closer to celebrating the first day of our peace. And it will be right to celebrate Europe Day together with all of free Europe.

  Today, I signed the relevant decree, and every year from tomorrow, May 9, we will commemorate our historic unity – the unity of all Europeans who destroyed Nazism and will defeat ruscism. The unity that brings peace closer.

  Eternal memory to all those who died in the Second World War! Glory to everyone who fought against Nazism and won!

  Glory to all our heroes of different times, to whom we equally owe our lives!
  🇺🇦🇺🇦🇺🇦

  Джерело

  Comments (0)

  Залишити відповідь

  Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.