13 Липня, 2024 10:04 pm

Щойно! Резніков розповів усе: “Шановні українці! У публічному просторі…”

Міністр оборони України Резніков Олексій :

Шановні українці! (ENG BELOW ⬇️)

У публічному просторі все більше відгуків наших воїнів, які отримали досвід використання у бойових умовах важкого озброєння іноземного виробництва. Я радий, що левова частка цих відгуків дуже позитивна. Завдяки майстерності наших захисників і захисниць, російські окупанти отримують відсіч, на яку не очікували.

Нагадаю, що на передовій вже успішно працюють три види 155-мм артилерії – гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ «CAESAR». Уявити це ще у березні було просто неможливо. Але сьогодні це вже реальність, яка стала наслідком великої командної роботи на чолі з Президентом України Володимиром Зеленським.

Радий повідомити новину – парк артилерії 155-мм калібру поповнюється.

!!!! В Україну вже надійшли САУ М109 однієї з модифікацій. Це дуже якісна техніка. І її надходження стало результатом кооперації кількох країн.

Так само хочу повідомити, що берегова оборона нашої держави не просто буде посилена ракетами Harpoon – їх застосовуватимуть підготовлені українські команди. Впевнений, що бойове братерство «Гарпунів» та наших «Нептунів» допоможе звільнити та знову зробити наше Чорне море безпечним, у тому числі – надійно захистити нашу Одесу.

Надання цих ракет так само стало результатом співпраці кількох держав, що дозволило нам отримати «Гарпуни» від датських партнерів за участю британських друзів. Я вже неодноразово відзначав британське лідерство та особливі зусилля мого друга і колеги – великого друга України Бена Воллеса.

Серед останніх надходжень слід згадати понад 100 американських БПЛА різних типів.
Як будь-який міністр на моєму місці, я б хотів, щоб зброї було набагато більше і ще позавчора. Бо йдеться про життя наших людей.

Водночас треба усвідомлювати: за останні півтора місяці, наприклад, ми отримали більше артилерійських снарядів зразка НАТО, ніж є у досяжності снарядів радянських зразків!

Головне – ми вже отримали більше, ніж можуть виробити протягом 6 місяців усі заводи дружніх нам країн, де залишилися лінії з виробництва боєприпасів радянського типу. І отримаємо ще. Адже кількість артилерійського озброєння буде збільшуватися.

Стратегічне рішення про перехід на важке озброєння натівського зразка вже має конкретний вимір. Кооперація держав-партнерів, які надають Україні озброєння і техніку, вже є безпрецедентною.
У кожному коментарі щодо зброї та загалом підтримки України я дякую моїм колегам-міністрам оборони. Це не просто ввічливість – це наочна демонстрація, що Україна не сама.

Масштабні зрушення, основні результати яких ще попереду, стали можливими завдяки видатному лідерству Сполучених Штатів Америки. Позиція наших американських партнерів дозволила вільному світу усвідомити справжню ціль – кремль треба не зупиняти, а перемагати.
Я вже згадував, що у Варшаві мав честь взяти участь у зустрічі з Президентом США Джозефом Байденом, державним секретарем США Ентоні Блінкеном та великим другом України, з яким ми перебуваємо у тісному контакті і внесок якого я дуже ціную, – міністром оборони США Ллойдом Остіном ІІІ.

Президент Байден тоді чітко окреслив стратегічний підхід і критерії для прийняття рішень щодо зброї. Такі рішення одночасно мають забезпечити Україні реальне посилення на фронті, не порушити єдність союзників США, враховувати практичну можливість надання допомоги, адже певна зброя має бути в наявності, і носити системний характер, щоб це не були точкові поодинокі акції.
Саме за цією логікою відбувається рух, її підтримують інші партнери, про що свідчить вже згадана кооперація, підкреслюю – безпрецедентна.

Втім, удар тримає не зброя – а люди. Ми бачили приклади, коли зброя і сучасна техніка не допомагала, якщо люди не хотіли битися за свою країну. Натомість українська армія продемонструвала масовий героїзм у поєднанні з високим професіоналізмом, а весь український народ – видатну стійкість.

Дні, години та хвилини останні тижні тягнуться повільніше, ніж будь-коли за моє життя. Тому що доводиться чекати. Чекати і одночасно боротися за збільшення об’ємів, за розширення номенклатури зброї, яку ми отримаємо, і про яку будемо звітувати зовсім скоро. Чекати на нові партії, знаючи, що вони вже завантажуються і що наші воїни розпочали навчання на полігонах.

Але я дивлюсь у майбутнє з оптимізмом. Адже Україна все одно переможе.

Слава Україні!
***
Dear Ukrainians!
The amount of feedback in the public space from our soldiers who have gained experience in using foreign-made heavy artillery is growing. I am glad that a lion’s share of this feedback is extremely positive. Thanks to the skill of our defenders, the russian occupiers are receiving a rebuff they did not expect.

Let me remind you that three types of 155-mm artillery are already working successfully on the front lines: M777 howitzers, FH70 howitzers and CAESAR SPHs. It was simply impossible to imagine this back in March. But today it is already a reality which materialized due to great teamwork led by the President of Ukraine Volodymyr Zelensky.

I am also happy to announce the news: the 155-mm artillery pool is being replenished.
Ukraine has already received M109 SPHs in one of its modifications. This equipment is of very high quality. Its supply was the result of cooperation between several countries.
I would also like to inform that the coastal defence of our country will not only be strengthened by Harpoon missiles – they will be used by trained Ukrainian teams. I am confident that the military brotherhood of Harpoons and our Neptunes will help us liberate and make our Black Sea safe again, as well as reliably protect Odessa.

The supply of these missiles was also the result of cooperation between several countries. It allowed us to receive the Harpoons from Danish partners with the participation of our British friends. I have repeatedly noted British leadership and the special efforts of my friend and colleague, a great friend of Ukraine Ben Wallace.

Among the latest supplies I would like to point out over 100 American UAVs of various types.
Like any minister in my position, I wish I had many more weapons and as soon as possible. Because the lives of our people are at stake.

At the same time, we must understand: in the last month and a half, for instance, we have received more NATO-standard artillery shells than there are Soviet shells available!
The important thing is that we have already obtained more than all the plants of our allied countries can produce in 6 month (where there are still production lines of Soviet-type ammo). And we will obtain more because the number of artillery weapons will keep growing.
The strategic decision to switch to NATO-type heavy weaponry already has a concrete dimension. The cooperation of partnership states that provide Ukraine with weapons and equipment is already unprecedented.

In every comment on weapons and on the support of Ukraine as a whole I thank my fellow defence ministers. This is not just mere politeness. It is a clear indication that Ukraine is not alone.
Drastic changes, the main results of which still lie ahead, were made possible due to the outstanding leadership of the United States of America. The position of our American friends allowed the free world to realize the real goal: the kremlin must be vanquished, not just stopped.

I have already mentioned that in Warsaw I had the honor to attend a meeting with the US President Joe Biden, US Secretary of State Antony Blinken, and a great friend of Ukraine with whom we are in close contact and whose contribution I greatly value: US Secretary of Defense Lloyd Austin III.
At that meeting, President Biden clearly outlined the strategic approach and decision-making criteria on weapons. The respective decisions must simultaneously give Ukraine real reinforcement on the front lines, not disturb the unity of US allies, consider practical possibilities of assistance (i.e., certain weapons must be in stock) and be of systematic rather than sporadic nature.
That is the logic that guides our activities. It is supported by our partners. The abovementioned unprecedented cooperation proves that.

However, it is our people who are taking the blow, not the weaponry. We have seen examples when modern weapons and equipment failed to make a difference if people did not want to fight for their country. Instead, the Ukrainian army has shown mass heroism combined with high professionalism, while the entire Ukrainian nation has shown remarkable resilience.

The days, hours and minutes of the recent weeks are passing slower than ever in my life. Because we are forced to wait. To wait and at the same time fight for increased quantities and the expansion of artillery range which we will receive and report on very soon. We are waiting for new batches, knowing that they are already being loaded and that our soldiers have started practicing on the training grounds.

Despite all this, I look to the future with optimism. After all, Ukraine will still win.
Glory to Ukraine!

На зображенні може бути: на відкритому повітрі

Джерело

Comments (0)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.