18 Травня, 2024 4:47 pm

Молимось РАЗОМ кожні 3 години! ПРИЄДНУЙТЕСЬ! Ось що дає одночасна молитва чи молитва в РЕЗОНАНСІ…

МОЛИМОСЬ РАЗОМ кожні 3 години о 6.00/9.0/12.0 15.0/18.0/ 24.0/03.0/06.0…по колу, кожного дня.
Що дає одночасна молитва чи молитва в РЕЗОНАНСІ?

Наша з вами енергія не просто складається, а множиться!
Приклад: нас троє. у кожного з нас енергія 100 одиниць. Результат буде не 100+100+100=300, а энергия приблизно помножиться: 100х100х100= 1000000!

А якщо нас включиться в молитву 3,5,10…100…1000..10000.. людей – це з мега величини, згодні?!

І створюємо цю мега енергію коли ми в РЕЗОНАНСІ, коли одночасно.
І не має значення, скільки кілометрів між нами. Для думки, для молитви не важливі відстані. Включатися важливо одночасно! = в резонансі. ПРИЄДНУЙТЕСЬ!

1. МОЛИМОСЯ разом за Серце України = острів Хортиця, за Запоріжжя, за всю запорізьку область, за всі наші українські села, селища, міста – за всю Україну!
2. Молимося за українців в середині країни та за кожного українця – за її межами!
3. МОЛИМОСЯ один за одного.
4. За друзів України –> МОЛИМОСЬ!

5. Про гідне життя на українській ЗЕМЛІ скрізь, де живуть українці та їх друзі– молимося!
6. МОЛИМОСЯ за нашу українську ВЛАДУ! Молимось, щоб її служіння українському народові було щирим, відданим та вірним своїм обіцянкам.
Щоб дії влади та воєнного керівництва України привели до повної перемоги України над російськими військами, які прийшли окупантами на землю нашу.
7.Молимося за наших захисників, хто відстоює кожну пядь землі української!
8. За поранених українців молимось, щоб вони найскоріше повністю вилікувались.
9. Молимось за українців, які знаходяться в окупації. За те, щоб оминула їх лиха доля. За активне здоров”я кожного українця, що залишився на окупованій землі– молимось.

10. Молимось, щоб всі будівлі, які знаходяться на українських окупованих землях, залишились цілими та непошкодженими.
11. За те молимось, щоб житлова та промислова інфраструктура, яка знаходиться в окупації, залишилась цілою та працюючою.
12. Молимось, щоб захисники України найскоріше звільнили від окупації російськими загарбниками всі українськи території ( що були Україною на 1991 рік)
13. Щоб українці, які вимушені були евакуюватися в інші місця, та бажають жити в Україні, повернулись на рідну землю і жили в злагоді та добробуті – Молимось.
14. Молимось за тих, хто віддав своє життя в боях за Україну, за тих, хто загинув у війні, звільнюючи свою країну від концентрованого зла окупантів.
За них молимось!

15. Молимось за тих, хто став українськими небесними воїнами світу. Хто пішов до Небесної Української Армії перемогти зло всюди де воно є– на землі– і на небі.
16. За світлі души живих українців і тих, хто воює на небі – молимося!
17. Молимось, щоб боротьба за вільне та благополучне життя в Україні була переможною на всіх рівнях.

Друзі, ПРИЄДНУЙТЕСЬ о 6.0/9.0/12.0/15.0/18.0/21.0/24.0/3.0/6.0 годин. Кожен день!

Одночасна = резонансна молитва – це мега сила!

І ми з вами, (а не хтось там), створюємо цю силу, цю енергію.
пс: ДРУЗІ, в коментах, під постом ставте +, коли вмикалися хоч на 1 хвилину, на 3,5..10 хв своїм текстом, своєю мовою, у своїй релігії чи поза нею.

Ставимо у коментах +, коли вмикалися, коли молилися або коли повторювали афермацію. Або ті слова, що вам зрозумілі та важливі.

Час молитви/афермації/віршів/співу/прози – поєднання сили думки та сили почуттів у: 6.0/9.0/12.0/15.0/18.0/21.0/24.0/3.0/6.0…по колу щодня.
фото1–дуже шкода автора не запам’ятала((
фото2 –автор Данилов В’ячеслав
“Схід місяця, або очікування приходу весни”
Картини з виставки “НюАрт” у м. Дніпро, 14.02.2
****

русск:

Молимся ВМЕСТЕ и одновременно каждые 3 часа: 6.00/9.0/12.0 15.0/18.0/24.0/
03.0/06.0…по кругу, каждый день.
Что даёт одновременная молитва или молитва в РЕЗОНАНСЕ?
Наша с вами энергия не просто складывается, а умножается!
Пример: нас трое и у каждого энергия 100 единиц. Тогда результат будет не 100+100+100=300, а энергия примерно умножится ( формула сложнее): 100х100х100= 1000000!
А если нас будет включаться в молитву 3,5,10…100…1000..10000.. человек –это же мега величины!
И создаем эту мега силу мы ВМЕСТЕ, когда одновременно= когда в РЕЗОНАНСЕ.
И не имеет значения сколько километров между нами. Для мысленной молитвы любые расстояния не преграда. Включаться важно одновременно!=в резонансе, в одно и то же время и ритмично, а не разово.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1. МОЛИМСЯ вместе за Сердце Украины = остров Хортицу, за Запорожье, за Запорожскую область, за все наши украинские села, поселки, города – за всю Украину!
2. Молимся за украинцев внутри страны и за каждого украинца за ее пределами!
3. МОЛИМСЯ друг за друга.
4. За друзей Украины –> МОЛИМСЯ!

5.О достойной жизни на украинской ЗЕМЛЕ и везде, где живут украинцы и их друзья – молимся!
6. МОЛИМСЯ за нашу украинскую ВЛАСТЬ!
Молимся, чтобы ее служение украинскому народу было искренним, преданным и верным своим обещаниям.
Чтобы действия власти и военного руководства Украины привели к полной победе Украины над русскими войсками, что пришли оккупантами на наши земли.
7. Молимся за наших защитников, кто отстаивает каждую пядь земли украинской!
8. За раненных украинцев молимся, чтобы они скорее полностью выздоровели.
9. Молимся за украинцев, которые находятся в оккупации. За то, чтобы обошла их беда.
За здоровье каждого украинца, оставшегося на оккупированной земле – молимся.

10. Молимся, чтоб на свободных украинских землях, и на временно оккупированных –все здания остались целыми и невредимыми.
11. За то молимся, чтоб жилая и промышленная инфраструктура украинских городов, поселков, сёл была целой и работающей.
12. Чтобы украинцы, вынужденные эвакуироваться в другие места, вернулись на родную землю и жили благополучно и благодатно – Молимся.
13. Молимся, чтоб защитники Украины как можно скорее освободили от российских орков все украинские территории, что были зафиксированы на 1991 год.
14. Молимся за тех, кто отдал свою жизнь за Украину!
За тех, кто погиб, освобождая Украину от концентрированного зла окупантов.

15. Молимся о тех, кто стал украинскими небесными воинами света. Кто пошел в Небесную Украинскую Армию победить зло везде – на земле– и на небе.
16. Молитися за светлые души живых украинцев, сражающихся за свободную Украину!
17. Молимся, чтобы борьба за свободную и благополучную жизнь в Украине была победной на всех уровнях.

Друзья, ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ в 6.0/9.0/12.0/15.0/18.0/21.0/24.0/3.0/6.0 часов. Каждый день! Ритмично и настойчиво.
Одновременная=резонансная молитва –это мега сила!
И мы с вами, а не кто-то там, создаём эту силу, эту энергию.
пс: ДРУЗЬЯ, в комментах, под постом ставьте +, когда были на мысленной связи. Включайтесь хоть на 1 минуту, на 3,5..10 минут своим текстом, на своем языке, в своей религии или вне её.
Ставим в комментах +, когда включались, когда молились или когда повторяли аффермацию. Или те слова, что вам понятны и важны.

Время молитвы/аффермации/стихов/пения/прозы– сондинения силы мысли и силы чувств в: 6.0/9.0/12.0/15.0/18.0/21.0/24.0/3.0/6.0…по кругу ежедневно.
фото1–очень жаль автора не запомнила((
фото2 –автор Данилов Вячеслав
“Схід місяця, або очікування приходу весни”
Картины с выставки “НюАрт” в г. Днепр,14.02.22

Можливо, це витвір мистецтва

Можливо, це художній твір 1 людини

Євгенія Капля